ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

Job Description About the Job:
Reporting to the Area Coach, the Restaurant General Manager manages a Taco Bell restaurant within the policies and
guidelines of the company to ensure customer satisfaction and profit maximization. The RGM will perform hands-on work to
train employees, respond to customer service needs, and model appropriate behaviors in the restaurant. This role provides
overall leadership through building a culture of recognition while motivating the team with the goal of operational excellence.
The Day-to-Day:
Build People Capability

 • Drives culture, problem solves, resolves conflicts, communicates and motivates to drive results through others
 • Recruit and equip high quality operators to deliver great customer experiences
 • Build a healthy and robust bench of developed and capable Managers and Team Members
 • Leads performance management process for all employees in their restaurant
 • Lead by example – be a culture champion and live by Taco Bell HUNGRY principles: Hungry, Understanding, Never
  Follow, Grateful, Relentless, and Youthful
 • Leverage culture and people capability to fuel brand performance
 • Provides leadership and coaching, developing Manager’s and Team Members
  Deliver a Consistent Customer Experience
 • Ensure complete and timely execution of corporate & local marketing programs
 • Ensure a safe working and customer experience environment by facilitating safe work behaviors of the team
 • Control day-to-day operations by scheduling labor and ordering food and supplies, to successfully fulfil the needs of a $500k
  – $2.0m restaurant with average daily transactions of 500-800
 • Ensure local health and safety codes, and company safety and security policies are met
 • Drives customer-focused culture by serving as a role model in resolving serious customer issues and training managers to
  meet or exceed customer service standards
 • Utilizes insights from customer programs to help elevate the customer’s experience and meet Taco Bell’s customer
  satisfaction targets
 • Tracks, analyzes and identifies root causes of customer complaints and leads management team to implement systematic
 • solutions, performance standards and to provide an objective basis for performance feedback
 • Builds SMART action plans to resolve issues in their restaurant
 • Monitors restaurant Speed with Service (SWS) performance and provides coaching to unit management teams to meet
  performance targets
  Grow the Brand, Sales and Profits
 • Control Profit & Loss by following cash control/security procedures, maintaining inventory, managing labor, reviewing
  financial reports, and taking appropriate actions
 • Ensure maintenance of equipment, facility, and grounds through the use of a Preventative Maintenance Plan based on
  Company Standards
 • Reviews and prioritizes store capital expenditure requests and establishes common vendor relationships where scale can be
  leveraged
 • Ensures that facilities and equipment are maintained to Taco Bell standards; coordinates facility upgrades or equipment
  replacement
 • Analyzes sales, labor, inventory and controllables on a continual basis and coaches on corrective action to meet or achieve
  margin and sales growth targets
 • Works with management team to develop and deliver unit-specific Annual Operating Plans
  Minimum Requirements Is This You?
 • High School minimum, University Degree Preferred
 • 2-4 years of operational management experience in the Quick Service Restaurant industry or retail environment including
  Profit & Loss responsibility
 • Basic business math and accounting skills to manage Profit & Loss in their restaurant and strong analytical/decision-making
  skills
 • Strong interpersonal and conflict resolution skills
 • Good oral/written communication skills and strong interpersonal and conflict resolution skills with exceptional team
  building capability
 • Strong analytical/decision-making skills
 • Basic personal computer literacy
 • Is passionate about providing excellence in execution of quality food, service, cleanliness and speed standards
 • Is a Dynamic, energetic and positive leader, a self-starter, proactively driven to get things done and does the right thing for
  the business
 • Provides leadership and coaching for each employee in their restaurant
 • Demonstrated track record of workplace achievement in the selection, coaching and development of managerial employees
 • Proven ability to drive customer satisfaction, financial performance and employee satisfaction

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 – 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สามารถเดินทางไปบัฏิบัติงานได้ 4 สาขา ดังนี้
– Future Park รังสิต
– Suvarnabhumi Airport
– Mega Bangna
– Central Westgate

สมัครงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 22,000
วันหวัด: ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น: กะเช้า 8.00-17.00 น. กะบ่าย 15.00-23.00 น.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารร้านและจัดการร้านให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 • บริการ P&L ร้าน
 • บริหาร Cos ร้าน
 • และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา: ปวส – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 – 5 ปี

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทัศนคติในงานที่ดี
 • ขยันซื่อสัตย์ อดทน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีใจรักในงานบริการ

 

สมัครงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 22,000
วันหวัด: ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น: กะเช้า 8.00-17.00 น. กะบ่าย 15.00-23.00 น.

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารทีมงานภายในร้าน
 • จัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
 • ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 – 35
ระดับการศึกษา: ปวส – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปี

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-ขยันซื่อสัตย์ อดทน
-รักในงานบริการ
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-มีทัศนคติในงานที่ดี
-สามารถปฏิบัติงานตามเส้นรถไฟฟ้า BTS ได้

สมัครงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ
จำนวนที่รับ: ไม่จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 12,500 – 14,500
วันหยุด: ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น: กะเช้า 6.00-15.00 น. กะบ่าย 14.00-23.00 น. กะดึก 22.00 – 7.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เตรียมวัตถุดิบ
 • ต้อนรับลูกค้า
 • รับออเดอร์
 • ปรุงอาหาร
 • ดูแลความสะอาดภายในร้าน
 • และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: ในทุกตำแหน่งจะมีการสอนให้ทั้งหมดจากผู้เชี่ยวชาญ

 

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 20 – 35
ระดับการศึกษา: ม.6 – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์
 • ชอบงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีน้ำใจ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี

สมัครงาน

รูปแบบงาน: งานประจำ
จำนวนที่รับ: ไม่จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 12,500 – 14,500
วันหยุด: ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น: กะเช้า 6.00-15.00 น. กะบ่าย 14.00-23.00 น. กะดึก 22.00 – 7.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เตรียมวัตถุดิบ
 • ต้อนรับลูกค้า
 • รับออเดอร์
 • ปรุงอาหาร
 • ดูแลความสะอาดภายในร้าน
 • และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: ในทุกตำแหน่งจะมีการสอนให้ทั้งหมดจากผู้เชี่ยวชาญ

 

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 20 – 35
ระดับการศึกษา: ม.6 – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์
 • ชอบงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีน้ำใจ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี

สมัครงาน

ข้อปฏิบัติในการสมัครงาน

สวัสดิการ

ร่วมงานกับเรา

ประวัติการศึกษา
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ประสบการณ์การทำงาน (ให้เริ่มจากงานครั้งหลังสุดย้อนไปตามลำดับ)

Tacobell Thailand ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)